Omgivning & karta

Fjällgården ligger fridfullt och avskilt i byn Häggberget i norra Dalarna på gränsen till Härjedalen. Tips på vandring och skidåkning ser du i menyns¨Sommar¨ och ¨Vinter¨.

Foto ovan: Storfjätan ca 3,5 km söder om gården. Fjället Stor-Uckuvålen i bakgrunden.

Ett närområde med toppar över 1100 meter över havet.

Lantmäteriets topografiska karta. För att komma till digitala kartan: Klicka på kartan.

Häggberget omges av tre naturreservat!

I byn finns två fasta boenden och ett 20-tal glest placerade fritidstugor.

Storfjätan syns från gården och bildar 3 km nedströms en vacker avlång sjö.

Vildmarken väntar runt knuten. I närområdet finns rödlistade växtarter och vackra 300-400 år gamla tallar.

Toppar över 1100 meter över havet. Fjällgården omgärdas av hela tre naturreservat. Tre km väster om gården börjar Städjan-Nipfjällets naturreservat och 5 km österut finns Vedungsfjällens naturreservat med flera toppar runt 1100 m ö h. Topparna ses inte från gården. Läs gärna DT:s reportage om Vedungsfjällens högsta fjälltoppar Fonnfjället, Sömlinghågna och Stor-Uckuvålen.

Se detaljerade turtips i menyns ¨Sommar¨ och ¨Vinter¨.

”The Vedung mountains, this was the high light of the walking experience.”

~ Micheil van der Hoeven, Netherlands

Karta för fjällvandring

En bra fjällkarta ger dig tillförlitlig information om leder, stugor och hjälptelefoner. Kartor finns ofta i två olika skalor:

  • Vi rekommenderar skala 1:50 000 vid vandring då den är mer detaljerad än 1:100 000.

Köp t.ex. fjällkarta 1:50 000 för Idre & Lofsdalen, Grövelsjän & Rogen eller Sälen & Fulufjället härFoto: Från gården kan man glimta Storfjätan och ladan ca 200 m bort.