Omgivning & Karta

Fjällgården ligger fridfullt och avskilt i byn Häggberget i norra Dalarna på gränsen till Härjedalen.

Foto ovan: Storfjätan ca 3,5 km söder om gården. Fjället Stor-Uckuvålen i bakgrunden.

Ett närområde med toppar över 1100 meter över havet.

Lantmäteriets Fjällkartan. Klicka på kartan för att komma till digitala Fjällkartan (om kartbild ej visas, klicka i menyns ¨Karta¨).

Häggberget omges av tre naturreservat!

I byn finns två fasta boenden och ett 20-tal glest placerade fritidstugor.

Storfjätan syns från gården och bildar 3 km nedströms en vacker avlång sjö. Läs om fiske i menyns "Sommar".

Vildmarken väntar runt knuten. I närområdet finns rödlistade växtarter och vackra 300-400 år gamla tallar.

Toppar över 1100 meter över havet. Fjällgården omgärdas av hela tre naturreservat. Tre km väster om gården börjar Städjan-Nipfjällets naturreservat och 5 km i öster det vidsträckta Vedungsfjällens naturreservat med toppar runt 1100 m ö h. Vedungsfjällens toppar ses inte från gården. Öster om gården 5 km finns Fonnfjället 1096 m.ö.h. Ca 9 km Sömlinghågna 1195 m.ö.h. Söder om gården 10 km finns Stor-Uckuvålen 1082 m.ö.h.

Läs reportage om fjälltopparna Fonnfjället, Sömlinghågna och Stor-Uckuvålen.

Detaljerade tips på vandring och skidturer hittar du i menyns ¨Sommar¨ och ¨Vinter¨.

”The Vedung mountains, this was the high light of the walking experience.”

~ Micheil van der Hoeven, Netherlands

Karta för fjällvandring

Fjällkartan ger dig tillförlitlig fjällinformation om exempelvis leder, stugor och hjälptelefoner. Den finns i två olika skalor och täckningsområden:

Teckenförklaring av Fjällkartan.

Köp Fjällkartan på Kartbutiken. Se t.ex. Z60 Lofsdalen (Vedungsfjällen) eller W52 Idre (Städjan-Nipfjället). Skala 1:50 000.

Foto: Från gården kan man glimta Storfjätan och ladan ca 200 m bort.