Omgivning & karta

Fjällgården ligger fridfullt och avskilt i byn Häggberget i norra Dalarna på gränsen till Härjedalen. 

Foto ovan: Storfjätan ca 3,5 km söder om gården. Fjället Stor-Uckuvålen i bakgrunden.

Närområde med toppar över 1100 m ö h.

Lantmäteriets karta skala 1: 100 000. Klicka på kartan för att komma till digitala kartan. 

”The Vedung mountains, this was the high light of the walking experience.”

~ Micheil van der Hoeven, Netherlands

Häggberget omges av tre naturreservat!

I byn finns ett par fasta boenden och ett 20-tal glest placerade fritidstugor. 

Vildmarken väntar runt knuten. Storfjätan syns från gården och bildar 3 km nedströms en vacker avlång sjö. I närområdet finns rödlistade växter och 300-400 år gamla tallar.

Toppar över 1100 meter över havet. Fjällgården omgärdas av flera naturreservat. Tre km västerut börjar Städjan-Nipfjällets naturreservat och 5 km österut Vedungsfjällens naturreservat med flera toppar runt 1100 m ö h. Topparna ses inte från gården. Läs reportage om Vedungsfjällens högsta fjälltoppar Sömlinghågna, Fonnfjället och Stor-Uckuvålen.

En bra fjällkarta ger tillförlitlig information om leder, stugor och hjälptelefoner. Vi rekommenderar skala 1:50 000 eller 1:25 000 vid vandring då de är mer detaljerade än 1:100 000. Köp t.ex. fjällkarta 1:50 000 för Idre & Lofsdalen, Grövelsjön eller Fulufjället på nätet